شعر طنز + و غیرۀ طنز!

 

دو پیش در آمد... + خاطره شب یلدا

 

یک اس ام اس sms یلدایی:

 

 میان دوستـــان افتاده ای تک!                     رخت هندونه ،زلفت عین پشمک!

 برایت می زنم اینک پیامک  :(۱)                  شب یلدای تو ای گــــــل! مبارک!

 

 

 این هم حکایت مهمانان شب چله!:

 

          چون تیر رها گشتـه ز چلّــــه شده ایم!

         مهمان شمـــا در شب چلّـــــه شده ایم!

         از برکت ایـــن سفـــــره ی الــوان شما 

          تا خرخره خورده،چاق و چلّـه شده ایم!

......................................................

 

شب یلدا رسیده (شعر طنز)   کلیک

شعر شب یلدا- ترکی   کلیک

.....................................................

 

...و اما خاطره  منظوم از شب یلدا :

 

 

چه خاطره ای! چه کشکی!...همه مشغول هندوانه خوردن باشند و تو کاغذ وقلم دستت ؛ مشغول درگیری فیزیکی با "وجدان"!.... شب یلدا در جمعی خیرسرمان خواستیم مثلا یک شعر جدی بگوییم ؛ اما اولین بیت شد آخرین بیت! چراکه "وجدان" رشته ی کار را از دست ما درآورد و شد مصیبتی به شرح ذیل!...(1)

 

 اگرمـــــــــــا را شب يلدا  بلنــــد است

ز يـــــــــــــاد زلف آن  بالا بلنـــد است...

 

(چو این مطلــــــع سرودم کیف کــردم

که این مضمـــون بی همتا بلند است!

 

به ناگـــــــــــــــــه داد وجـدانــم در آمد:

که داد مـــــن از این کارا(!) بلند است!

 

چقدر آخـــــــــــــر دروغ شاعــــــــرانه

صدای کوست ای رســــوا! بلند است!

 

تو خود خندان و از هجــــــــر دروغين

ز شعــــــــــــرت آه و واويلا بلند است!

 

نباف اینقــــــــــدر از بالا بلنــــــــــــدت!

صد وپنجـــــــاه سانت آیـــا بلند است؟؟!!

 

دوازده شنبلیلــــه بــــر کــــــــــدویی –

همان "گيسوي چون يلدا بلند" است؟؟!

 

بیــــــــــا این خط کش و آن زلف یارت!

نه من گويم،توخود گو!...ها!...بلند است؟!

 

***

مگــــــــــر مبهوت شعـــــــــر بوالفضولي

که دود از کلّـــــــــــه ات يارا ! بلند است؟!

  

هر آن آتش که از حســــــــن تو برپاست

بدان از گـــــــــــــــور اين بابا بلند است!!

 

همــــــــه محصــــــــول خالي بندي اوست!

گر اين آوازه در دنيــــــــــــــــــا بلند است!

 

***

الا اي طنز گــــــــوي   همچـــو مانکن(!)

که قــــــــــدّ سروت از پهنا بلند است!!! ـ

 

برو پنـــــــــــد "نظامی" گوش میکن!(۲)

اگر فکرت چو طبــــــــــــع ما بلند است!

 

مپیچ ای "بوالفضول" اینقــــــدر در شعر

زبــــــــــــــــــــان کذب در آن تا بلند است!

 

از این "اکذب" سرایی هاست کاکنـــون

دماغ کل شا عــــــــــــــــرها بلند است!!!

 

******************************

 

1)      جرقه ی این شعر بر بشکه ی باروت طبع ما(!)، توسط رفيق شفيقم م.آشنا ی عزیز  زده شد که به مناسبت شب یلدا یک دوبیتی با  smsفرستاد؛  که مصرع سومش این بود:

"شمارا گر شب یلدا بلند است" مصرع بلند بعدیش را هم خودش  می داند!

 

2) درشعــــر مپیچ ودر فن او.....چون اکذب اوست احسن او

                                                                          "نظامی"

 

در همين راستا بخوانيد اين يکي را  شعر شب یلدا ي سال ۸۵  کلیک 

 


 

(طنزی که هم اینک به دستمان رسید...!)

 

تک وپاتک شاعران....!

 

 

"فيضي" بيمار بود. "عرفي" به عيادت وي رفت. چون"فيضي" به سگ علاقه مي ورزيد، "عرفي" سگ توله هايي ديد که با طوق طلا مي گردند.پرسيد:

 

"مخدوم زاده ها به چه اسمي موسومند؟!"

 

"فيضي" جواب داد:

 

"به همين اسمهاي عُرفي!"

 

"عرفي" گفت:

 

"مبارک باشد!"

 

(اسم پدر فيضي ، "مبارک" بود...!)

 

 


برچسب‌ها: شعرطنز, شب یلدا
+ نوشته شده در  جمعه دوم دی ۱۳۸۴ساعت   توسط سعید سلیمان پور ارومی  |